Detoxikace očkování

11.04.2016

Množí se dotazy - hlavně po knize MUDr. Elekové Očkování, jeho účinky, následky a jejich léčba - na detoxikaci organismu po prodělaném očkování. Celou problematiku jsem nastudovala a jsem schopna Vás tímto procesem vést. Léky potřebné pro detoxikaci mám. Je možné provést detoxikaci všech u nás používaných vakcin.

Detoxikace nebrání imunitní odpovědi na vakcinu, ale ODVRÁTÍ NEGATIVNÍ PŮSOBENÍ vakciny na organismus, hlavně na neurologický a imunitní systém dítěte. 

Jsem toho názoru, že homeopat nemusí tvrdě bojovat proti každému očkování, ale měl by umět připravit svého pacienta na hladký průběh vakcinace. Když pomůže rodičům, aby jejich dítě nebylo vyřazené z kolektivu, aby nemuseli bojovat s ošetřujícími lékaři a mohli zároveň pustit z hlavy strach z následků očkování, udělá víc, než když přilévá oleje do ohně nesmiřitelnosti.

Preventivní terapie:

Zahrnuje určení potřebných léků pro prevenci nežádoucích účinků a instrukce k jejich použití.

Cena je 500,- Kč  (osobní konzultace a podrobné instrukce k použití, možnost konzultovat stav telefonicky.)

O detoxikacii je možné zažádat telefonicky nebo mailem a můžu vyhovět i zájemcům mimo svoji klientelu. Prosím, přihlaste se minimálně s měsíčním předstihem, počítejte s dobou nutnou ke sjednání termínu! 

Léky podávám cca 14 dní před očkováním před očkováním a po něm.

Léčebná terapie:

Používá se v případech, že dítě už trpí postvakcinačním syndromem (neurologické potíže, atopie, alergie, autoimunitní choroba, dlouhodobě snížená imunita, neprospívaní, poruchy chování a učení...) Pomůže za předpokladu, že vyvolávajícím nebo zhoršujícím faktorem bylo očkování.

Vyžaduje konzultaci přímo v poradně, je třeba počítat s 90 minutami vyšetření. S sebou nutný očkovací průkaz a pokud jsou, tak záznamy o zdravotním stavu dítěte (lékařská zpráva, výtah z karty, podrobné domácí zápisy o nemocích).

Vyšetření účtuji podle běžné taxy za vyšetření (1600,- za úvodní vyšetření, 600,- za kontrolu).

Akutní zásah:

V případě, že se dítě v období krátce po očkování (řádově do šesti týdnů) znatelně zhorší (vypukne ekzém, objeví se výrazná změna v chování, dítě přestane umět to, co umělo před vakcinací, objeví se horečka, výrazný pláč, zápal plic nebo průdušek,...)

První konzultace je možná i po telefonu, zároveň pacienta objednám do poradny.  Ceny se odvíjí podle běžného tarifu (po telefonu 200,-, osobní vyšetření 1600,-)